იმერელი-ესკიზი

ანოტაცია:

იმერელი-ესკიზი

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1939 წელი

ქართული ფერწერა