დილა კახეთის გზაზე

ანოტაცია:

"დილა კახეთის გზაზე"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

 

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1962 წელი

ქართული ფერწერა