ბაზარი

ანოტაცია:

"ბაზარი"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

 

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1957 წელი

ქართული ფერწერა