ავტო პორტრეტი

ანოტაცია:

"ავტო პორტრეტი"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

 

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1941 წელი

ქართული ფერწერა