პეიზაჟი სახლებით

ანოტაცია:

"პეიზაჟი სახლებით"

ელენე ახვლედიანი (1898-1975)

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1939 წელი

ქართული ფერწერა