კონტაქტი

Share

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

ანა ვერულაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

ლიზა მეფარიშვილი - სოციალური მედიის მენეჯერი 

ანა დავარაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

გვანცა კურტანიძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

ტელ.:  + (995 32) 2 99 71 76
ფაქსი:  + (995 32) 2 98 21 33
ელ-ფოსტა: info@museum.ge

ა. ფურცელაძის ქ. №3
0105 თბილისი, საქართველო