ჟურნალისტების რეგისტრაცია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კომუნიკაციის სამსახური მუდმივად ახდენს ჟურნალისტების ინფორმირებას მუზეუმში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.

თუ თქვენ ბრძანდებით ჟურნალისტი და გაქვთ სურვილი თქვენს ელ-ფოსტაზე რეგულარულად მიიღოთ ინფორმაცია მუზეუმის გამოფენების და ღონისძიებების შესახებ, გთხოვთ შეავსოთ შემდეგი სააპლიკაციო ფორმა. ფორმის შევსების შემდეგ ელ-ფოსტაზე ორი სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ დასტურს.

გვარი: *  
სახელი: *  
ორგანიზაციის დასახელება: *  
ორგანიზაციის მისამართი: *  
პოზიცია: *  
ორგანიზაციის ტელეფონი: *  
ორგანიზაციის ფაქსი: *  
ელ. ფოსტა: *  
მობილურის ნომერი: *  
პირადობის მოწმობის ნომერი: *  
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: *