ქართული ხელოვნება მსოფლიო ხელოვნების კონტექსტში

05 ოქტომბერი 2007 - 07 ოქტომბერი 2007

2007 წლის 5 ოქტომბერიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმში შემეცნებითი პროექტი "ქართული ხელოვნება მსოფლიო ხელოვნების კონტექსტში" დაიწყო. საგანმანათლებლო პროგრამას ხელოვნებათმცოდნე, პროფესორი  გოგი ხოშტარია უძღვება.

პროგრამის მიზანია აუდიტორიას ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში დაცული უაღრესად მნიშვნელოვანი მასალა გააცნოს, რომელიც ერთიანობაში ქართული ვიზუალური ხელოვნების განვითარების მრავალსაუკუნოვან სურათს იძლევა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ცხრა ლექციის ჩატარება.