საქართველოს ეროვნული მუზეუმი გიწვევთ საჯარო ლექციებზე

23 მარტი 2012 - 30 მარტი 2012
Share

9 მარტი, 16:00 საათი - ბერლინის სახელმწიფო მუზეუმების სამუზეუმო კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის პროფესორი ბერნჰარდ გრაფის მოხსენებათემაზე: "სცენოგრაფია და ინსცენირება მუზეუმებისადა გამოფენებისთვის".

11 მარტი, 16:00 საათი - ბერლინის სახელმწი ფომუზეუმების სამუზეუმო კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის პროფესორ მონიკაჰაგედორნ-ზაუპეს მოხსენება თემაზე: "ქსელური მუზეუმები - ინტერნეტის შესაძლებლობები დასირთულეები''.

მისამართი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ფურცელაძის #1.