2017 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესია

24 აპრილი 2018 - 26 აპრილი 2018
Share

წარმოგიდგენთ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის 2017 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილ სესიას.  

 

პროგრამა

24 აპრილი, 11:00

 

სესიის გახსნა

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე

1. არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის 2017 წლის მუშაობის ძირითადი შედეგები -

 ზ. მახარაძე.

2. არქეოლოგიური გათხრები გადაჭრილ გორასა და შულავერის გორაზე - მ. ჯალაბაძე, ს. ბატიუკი. 

3. არქეოლოგიური გათხრები დედოფლის გორაზე - დ. გაგოშიძე.

4. ახალი საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიებანი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს უძველესი მეტალურგიის შესწავლის მიზნით (კვირიკე, გოგაძეები) - ა. კახიძე, მ. ნაგერვაძე.

5. არქეოლოგიური გათხრები მახვილაურის გორა-ნამოსახლარზე -  ა. კახიძე, ნ. სურმანიძე.

6. ფიჭვნარის არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში - ა. კახიძე, ნ. სურმანიძე, მ. ნაგერვაძე.

7. ფიჭვნარის სამაროვნებზე წარმოებული  არქეოლოგიური გათხრების ანგარიში  -  ნ. ძნელაძე, მ. თურმანიძე.

8. ჭოროხის ქვემო წელის არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში (ჭარნალის მურვანეთი) - თ. შალიკაძე, მ. ნაგერვაძე.

9. გონიო-აფსაროსში  წარმოებული  არქეოლოგიური  გათხრების ძირითადი შედეგები  -  შ. მამულაძე, რ. კარაშევიჩ-შციპიორსკი, კ. ქამადაძე, თ. შალიკაძე.

10. არქეოლოგიური გათხრები ხიხანის ციხესა და ციხისძირში - დ. მინდორაშვილი.

 

25 აპრილი, 11:00

 

1. არქეოლოგიური სამუშაოები  ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის ზონაში (გლდანი-ჯოხთახევის ნამოსახლარი)  - ბ. მურვანიძე.

2. არქეოლოგიური სამუშაოები მცხეთის ჯვართან ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის ზონაში - გ. ნარიმანიშვილი.

3. არმაზისხევის არქეოლოგიური გათხრები - გ. ნარიმანიშვილი.

4. არქეოლოგიური გათხრები ძალისში - გ. ნარიმანიშვილი.

5. გუდაბერტყას გათხრები - გ. მინდიაშვილი. 

6. მტკვარ-არაქსის კულტურის სამარხი ახალი ზოოლოგიური პარკის ტერიტორიაზე - მ. აბრამიშვილი.

7. თრელიგორებზე ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ძირითადი შედეგები  -  მ. აბრამიშვილი.

8. უძველესი ქრისტიანული ბაზილიკების კვლევა ნეკრესის ნაქალაქარზე - ნ. ბახტაძე, ვ. მამიაშვილი, ბ. გაბეხაძე.

 

26 აპრილი, 11:00

 

1. საქართველო-კუვეიტის არქეოლოგიური მისიის მუშაობის შედეგები - გ. კვირკველია, ჯ. ჩხვიმიანი

2. ქუთაისის ქართულ-პოლონური ექსპედიციის არქეოლოგიური სამუშაოები - ო. ლანჩავა,

რ. კარაშევიჩ-შციპიორსკი, რ. ისაკაძე, ი. ჰამბურგი, შ. ბუაძე, კ. პავლოვსკა, ა. კალიშევსკა, რ. იენკოვსკი.

3. არქეოლოგიური კვლევები გეგუთში - რ. ისაკაძე, ი. ჰამბურგი, შ. ბუაძე.

4. ლეჩხუმის (ცხეთა-დეხვირის) არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ახვლედიანების გორაზე ჩატარებული სამუშაოები - რ. ისაკაძე, შ. ბუაძე, მ. ჩიკოიძე.

5. ლეჩხუმის (ცხეთა-დეხვირის) არქეოლოგიური ექსპედიციის  2017  წლის  საველე  სამუშაოების  ანგარიში - ნ. სულავა, ი. ესვანჯია.

6. ლეჩხუმის (პრეისტორიული მეტალურგიის შემსწავლელი - დოღურაში  1) არქეოლოგიური ექსპედიციის  2017 წლის საველე სამუშაოების ანგარიში - ნ. სულავა, ბ. გილმორი, რ. ჩაგელიშვილი, თ. ბერიძე, ნ. რეზესიძე, ი. ესვანჯია

7. გვიანი ბრინჯაოს ხანის მეტალურგია კავკასიაში: ძველი კოლხეთის ლეჩხუმის რეგიონის სადნობი და სამთამადნო ძეგლების დაზვერვა და შესწავლა, 2017-2018 - ბ. გილმორი.

8. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილ მწვანე გორაზე ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოები  - კ. კახიანი, ნ. ერბ-სატულო,  დ. ჯაჭვლიანი.

9. არქეოლოგიური დაზვერვები სამხრეთ საქართველოს ციკლოპურ სიმაგრეებზე - დ. ნარიმანიშვილი.

 

სესიები ჩატარდება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში

მისამართი: ა. ფურცელაძის ქ. #1