არქეოლოგიური ოთხშაბათობები 2017

15 მარტი 2017 - 19 აპრილი 2017
Share

 

15 მარტიდან 19 აპრილის ჩათვლით, ყოველ ოთხშაბათს 11:00 საათზე

 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის

ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრი და

მუზეუმის არქეოლოგიის მიმართულების სამეცნიერო  საბჭო

 

გიწვევთ  გაფართოებულ  სხდომა-კონფერენციებზე 

,,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები"

მისამართი: მუზეუმის აუდიტორია -  ფურცელაძის . # 1.

 

***

 

15 მარტი

გიორგი მინდიაშვილი. ადრეყორღანული ეტაპის რამდენიმე პრობლემა.

ალექსანდრე ორჯონიკიძე. არქაული ელემენტები ბედენურ კერამიკაზე.

 

22 მარტი

თინა აბულაშვილი. ბორის კუფტინი - არქეოლოგი და ეთნოლოგი.

ნათია დემურიშვილი. არქეოლოგიურ ექსპედიციათა მიერ მოპოვებული არტეფაქტები აღმოსავლურ კოლექციაში.

გურამ ჩიქოვანი. წოფის ადრესამიწათმოქმედო კულტურის ზოგიერთი პრობლემური საკითხი.

 

29 მარტი

ნანა მათიაშვილი. არმაზის შესახებ.   

რევაზ პაპუაშვილი. ანაკლიის მხარე და კოლხეთის არქეოლოგიის საწყისები.

ლერი ჯიბლაძე. კოლხური კულტურის გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის განძებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის.

 

5 აპრილი

მარინე ფირცხალავა. ძვლის ბუნიკი თრელის ნამოსახლარიდან.

ნინო ქობალია. ოქროს მძივები წინარეანტიკური ხანის კოლხეთში.

მაია პატარიძე. ქარონის ობოლი დეხვირის არქეოლოგიური ექსპედიციიდან.

 

12 აპრილი

გიორგი გოგოჭური. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი ბრინჯაოს ხანაში (კულტურულ-ისტორიული პროცესები).

დიმიტრი ნარიმანიშვილი. წრიული ფორმის თიხის ჭურჭელი („Ring Ascos") ბეშთაშენიდან.

ელგუჯა ღლიღვაშვილი. სარიტუალო-საპროცესიო გზები დმანისიდან.

 

19 აპრილი

ვაჟა სადრაძე, მერაბ ძნელაძე, ელგუჯა ღლიღვაშვილი. კიდევ ერთხელ ადრეშუასაუკუნეების ნაქალაქარ „ვაშნარ-სპონიეთის" შესახებ.

რევაზ კვირკვაია, გიორგი ნიორაძე, დიმიტრი ჟვანია. არტეფაქტები სოფ. ლეღვნიდან.

ქეთევან რამიშვილი. მეფე გიორგი XII-ის საბეჭდავი.