არქეოლოგიური ოთხშაბათობები

16 მარტი 2016 - 20 აპრილი 2016
Share

 

16 მარტიდან 20 აპრილის ჩათვლით, ყოველ ოთხშაბათს 11:00 საათზე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიის ცენტრი და
მუზეუმის არქეოლოგიის მიმართულების სამეცნიერო  საბჭო
გიწვევთ  გაფართოებულ  სხდომა-კონფერენციებზე -
,,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები"

მისამართი: მუზეუმის აუდიტორია -  ფურცელაძის . N 1.

***

16 მარტი

1. ნინო სულავა, ინგა ესვანჯია. მცხეთის სამაროვნის სამარხთა განლაგების რეკონსტრუქცია.

2. ქეთევან თამაზაშვილი.  ქვის უროები მარილის მაღაროებიდან (ეროვნული მუზეუმის კოლექცია).

3. ირაკლი სოზიაშვილი. ჟინვალის სამაროვანზე აღმოჩენილი ნაგებობა.

23 მარტი

1. ლერი ჯიბლაძე. ბრინჯაოს საწარმოო საქმიანობასთან დაკავშირებული არტეფაქტები კოლხეთიდან.

2. ნინო ოთხვანი. ძეძვების ადრე ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარის კერამიკის ორნამენტის თავისებურებ.

3. დიმიტრი ნარიმანიშვილი. გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სარიტუალო თასები სამხრეთ კავკასიიდან.  

30 მარტი

1. ქეთევან რამიშვილი. ორი ბეჭედი ქუშანაანთგორის სამაროვნიდან.

2. ნათია დემურიშვილი.  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ჩინური კოლექციის კვლევისათვის (კავკასიის მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციების მასალების მიხედვით).

3. დარეჯან გოგაშვილი. საწერი მასალა და იარაღი.

6 აპრილი

1. ევაზ პაპუაშვილი. ერგეტის სამაროვნების როლი და მნიშვნელობა საქართველოს არქეოლოგიისათვის.

2. ირაკლი ბაქრაძე. ლახტის იშვიათი სახეობა ეროვნული მუზეუმის კოლექციიდან.

3. ჯონი აბულაძე, დიმიტრი ჟვანია. ზოგიერთი რამ სარიჯარის (ტაჯიკეთი) არქეოლოგიური ექსპედიციის შესახებ.

13 აპრილი

1. გურამ მირცხულავა, დიმიტრი ჟვანია, ჯონი აბულაძე. მაშავერას გორაადრესამიწათმოქმედო კულტურის ნასახლარი.

2. ურამ  ჩიქოვანი. რკინის წარმოებისა და იარაღების სახელწოდებებთან დაკავშირებული საკითხები (ისტორიულ-ლინგვისტური მიმოხილვა).  

3. ერა ჩიხლაძე. წიგნის პრეზენტაცია -  ჟინვალის სამაროვანი.

20 აპრილი

1. ანა ჭყონია. ბერძნული მითოლოგიისა და მონუმენტური ხელოვნების ასახვა ოქრომჭედლობაში (ვანის ბალთა).

2. რევაზ კვირკვაია, ქეთევან რამიშვილი, დიმიტრი ჟვანია. საყურადღებო არტეფაქტები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან.

3. ახტანგ შატბერაშვილი. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის - საბრძოლო საქმე და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში2015-2016 წწ. ანგარიში.